Ví điện tử VinID – Cài đặt sử dụng và cách thức thanh toán

Cài đặt ứng dụng và hoàn tất các thông tin khách hàng

 

Cách thức thanh toán cho đơn hàng tại của hàng

 

 

Bình luận trên Facebook